Email

tuija.humberg(at)humberg.fi

Tilitoimisto-Humberg_logo

Soita!

+ 358 40 837 8166

Blogi

Ennakoiva kassavirtasuunnittelu: vastaus yritysten haasteisiin

09/10/2023

Suomen yritysmaailmassa on herännyt kiinnostus yhteen keskeiseen indikaattoriin: kassavirtaan. Kuten Lasse Mäkinen Kauppalehdessä kirjoitti, yritysjohtajat kaipaavat päivittäistä tietoa kassavirrasta, mutta nykymuotoinen kirjanpito ei tätä anna. Miksi tämä on tärkeää?

Kassavirta – peili yrityksen todelliseen tilanteeseen

Yhdysvalloissa yritysjohtajat ovat pitkään korostaneet kassavirran merkitystä. Jack Welch ja Suzy Welch painottavat teoksessaan ”Winning: The Answers”, että kolme keskeisintä mittaria yrityksen terveydelle ovat työntekijöiden sitoutuminen, asiakastyytyväisyys ja kassavirta. Siinä missä muut tunnusluvut, kuten voitto, ovat muokattavissa, kassavirta ei valehtele.

Globaali tilanne ja yrityksen kassavirran suunnittelu

Koronapandemia, Ukrainan sodan vaikutukset, Venäjän talouspakotteet, energiapulan nousu ja inflaation kasvu ovat koetelleet Suomen taloutta. Tässä myllerryksessä yritysten on oltava erityisen tietoisia kassavirrastaan ja kyettävä ennakoimaan tulevaa.

Tuloslaskelma on tärkeä, mutta se kuvastaa aina mennyttä aikaa. Tulevaisuuden ennustaminen ja kassavirran suunnittelu etukäteen ovat nyt kriittisen tärkeitä.

Kassasuunnittelu – tulevaisuuden kirjanpitoa

Nykyisen kirjanpitolainsäädännön rajoitukset estävät korkealaatuisen taloustiedon tuottamisen. Ratkaisu? Kassavirtakirjanpito, joka on laadittu suoraan pankkitapahtumista ja voidaan tuottaa päivittäin. Tällöin yritysjohtajalla on aina selkeä näkemys yrityksen rahatilanteesta tulevina kuukausina.

Kassasuunnittelu on kuin tulevaisuuden kirjanpito. Siinä tehdään suunnitelmia tositteista kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteita noudattaen.

Konsultaatio ja yhteistyö – avain menestykseen

Olen usein törmännyt siihen, että yrittäjät eivät todellisuudessa tunne oman yrityksensä taloudellista tilannetta. Kassavirta on elintärkeä mittari jokaiselle yritykselle. Yrittäjänä tai yritysjohtajana on välttämätöntä ymmärtää, kuinka kassavirta vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen ja miten sitä voidaan hallita ja ennustaa. Kassavirran hallinta on avain menestykseen – ja tulevaisuuden ennakoimiseen.

Tarjoan yrityksille ja yrittäjille johdon konsultaatiota, jossa pureudumme yhdessä yrityksen talouslukuihin. Yhdessä käymme läpi, mitä kirjanpidossa todella tapahtuu, selvitämme mahdollisia haasteita ja etsimme ratkaisuja niiden voittamiseen. Konsultaation avulla saat selkeän käsityksen yrityksesi taloudellisesta tilanteesta ja työkalut sen jatkuvaan parantamiseen.

Kysy lisää: tuija@humberg.fi

Lähde: Kassavirta ei valehtele, kuten voitto / Lassi Mäkinen / Kauppalehti 28.9.2023

Ennakoiva kassavirtasuunnittelu: Vastaus yritysten haasteisiin

Millainen ongelma tai muutostoive on edessäsi?

Kerro tilanteesi ottamalla yhteyttä!