Email

tuija.humberg(at)humberg.fi

Soita!

+ 358 40 837 8166

Blogi

Työaikalain siirtymäaika päättyy!

12.08.2020

Enimmäistyöajanseurantaan siirryttävä viimeistään 1.1.2021

 

Eli mitä tämä tarkoittaa?

Työaikalaki uudistui 1.1.2020. Uudessa laissa ei enää säädetä ylityötuntien vuosittaista  kattoa vaan on siirrytty enimmäistyöajan seurantaan. Siirtymäaikaa on ollut nyt tämä kuluva vuosi.

Vanha työaikalaki

Ylitöitä sai teettää maksimissaan 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana ja 250 tuntia kalenterivuodessa. Tämän lisäksi työnantaja ja työntekijä pystyivät sopimaan enintään 80 lisäylityötunnin tekemisestä per vuosi.

Uusi työaikalaki

Työntekijän työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjakson aikana. Siihen lasketaan kaikki tehdyt tunnit eli säännöllinen työaika, lisätyötunnit, ylityötunnit, hätätyötunnit. Työntekijällä saa siis olla yksittäisiä viikkoja missä viikkotyöaika ylittyy reilustikin. mutta samalla hänellä tulisi olla lyhyempiä viikkotunteja tasaamassa rasitusta. Rajoitus koskee kaikkia työajan järjestämistapoja, kuten joustotyöaikaa tai liukuvaa työaikaa.

Vuosilomalaki huomioon ottaen.  Laskennallinen enimmäistyöaika vuositasolla voi olla enimmillään noin 2300 tuntia (48 työtuntia x työviikkojen lukumäärä)

Säännöllinen työaika on laissa määritelty. Yleissäännön mukaan säännöllinen työaika saa olla enintään kahdeksan tuntia  vuorokaudessa ja enintään 40 tuntia viikossa.

 

Työajan tasoittumisjaksot

Lain mukaan työajan enimmäismäärää tulee tarkastella etukäteen määriteltyjen tasoittamisjaksojen ajalta työntekijöittäin, mutta tarkemmin laki ei anna ohjeistusta milloin tasoittumisjakso tulee alkaa.

Työajanseurannan suhteen perusvaatimuksena voidaan pitää, että seuranta toteutetaan säännöllisinä ja itsenäisinä neljän kuukauden jaksoina. Valtakunnallisella työehtosopimuksella voidaan myös sopia tasoittumisjakson pidentämisestä kuuteen kuukauteen tai teknisistä työn järjestämisistä koskevista syistä tasoittamisjakson pituus voidaan edelleen pidentää 12 kuukauteen. Aloittamisajankohta on työnantajan määriteltävissä. Määräaikaisten työntekijöiden kohdalla seuranta tulisi aloittaa heti työsuhteen alusta lukien.

 

Jokaisen työnantajan tulisi nyt viimeistään miettiä miten työaikaa tullaan seuraamaan ja valvomaan uuden lain astuessa voimaan.

Jokaisen yrityksen tulee seurata työntekijöiden työaikaa, vaihtoehtoina on

  • manuaalinen tuntiraportti
  • sähköinen kellokorttijärjestelmä

Annan mielelläni lisätietoja ja kerron eri vaihtoehdoista miten tulevaa työaikaa voidaan seurata ja lain asettamat vaatimukset tuleva täytetyksi.

Millainen ongelma tai muutostoive on edessäsi?

Kerro tilanteesi ottamalla yhteyttä!