Email

tuija.humberg(at)humberg.fi

Tilitoimisto-Humberg_logo

Soita!

+ 358 40 837 8166

Blogi

Vuosiloman kertymisperusteet ja lomapalkan laskeminen Suomessa

11/07/2024

Vuosiloma on olennainen osa suomalaisten työntekijöiden oikeuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme vuosiloman kertymisperusteet ja lomapalkan laskemisen perusteet, jotta ymmärrät, miten lomasi ja lomapalkkasi määräytyvät.

Mitä vuosiloma tarkoittaa?

Vuosiloma on lakisääteinen loma, joka kertyy työntekijälle työssäoloajan perusteella. Sen tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus palautua työstä ja parantaa hyvinvointia.

Vuosiloman kertymisperusteet

Lomanmääräytymisvuosi: Vuosiloma kertyy 1.4.–31.3. välisenä aikana. Tätä ajanjaksoa kutsutaan lomanmääräytymisvuodeksi.

Työsuhteen Kesto:

  • Alle vuoden kestäneissä työsuhteissa lomaa kertyy 2 arkipäivää kuukaudessa.
  • Yli vuoden kestäneissä työsuhteissa lomaa kertyy 2,5 arkipäivää kuukaudessa.

Lomanmääräytymiskuukausi: Kuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia, lasketaan lomanmääräytymiskuukaudeksi.

Erityistilanteet: Poissaolot, kuten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä sairauslomat, voivat kerryttää lomaa tietyin ehdoin. Työsuhteen päättyessä käyttämättömistä lomapäivistä maksetaan lomakorvaus.

Lomapalkan laskeminen

Kiinteä kuukausipalkka: Lomapalkka on yleensä sama kuin työntekijän normaali kuukausipalkka.

Tuntipalkka: Tuntipalkkaisilla työntekijöillä lomapalkka lasketaan keskimääräisten ansioiden perusteella.

Prosenttiperusteinen lomapalkka: Määräaikaisessa työsuhteessa tai tuntityötä tekevillä työntekijöillä lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti:

  • 9 % työntekijän lomanmääräytymisvuoden palkasta, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden.
  • 11,5 % työntekijän lomanmääräytymisvuoden palkasta, jos työsuhde on kestänyt vähintään vuoden.

Lomaraha ja lomakorvaus

Lomaraha: Monissa työehtosopimuksissa lomaraha on yleinen käytäntö, vaikka se ei ole lain vaatima. Lomaraha on yleensä 50 % lomapalkasta.

Lomakorvaus: Työsuhteen päättyessä ennen kuin työntekijä on pitänyt kaikki ansaitsemansa lomapäivät, maksetaan käyttämättömien lomapäivien perusteella lomakorvaus.

Loman käyttö

Lomapäivät: Vuosiloma annetaan yleensä yhdenjaksoisena, mutta työnantajan ja työntekijän kesken voidaan sopia toisin.

Kesäloma ja talviloma: Vuosilomasta 24 arkipäivää on annettava lomakautena (2.5.–30.9.), ja jäljellä oleva osa voidaan antaa lomakauden ulkopuolella (talvilomana).

Esimerkki vuosiloman kertymisestä

Oletetaan, että työntekijä on ollut työsuhteessa 8 kuukautta 31.3. mennessä ja työskennellyt vähintään 14 päivää kuukaudessa. Tällöin hänelle kertyy 16 arkipäivää vuosilomaa (8 kuukautta x 2 arkipäivää). Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, lomapäiviä kertyy 30 (12 kuukautta x 2,5 arkipäivää).

Vuosiloman kertymisperusteet ja lomapalkan laskeminen voivat vaikuttaa monimutkaisilta, mutta niiden ymmärtäminen on tärkeää. Selkeä ja oikeudenmukainen lomakäytäntö edistää työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota työpaikalla.

Vuosiloman kertymisperusteet ja lomapalkan laskeminen Suomessa

Millainen ongelma tai muutostoive on edessäsi?

Kerro tilanteesi ottamalla yhteyttä!